Wat is “Het Vrije Kind”

Het kan gebeuren dat kinderen ergens last van hebben, bijvoorbeeld dat ze gepest worden. Belemmeringen zoals faalgevoeligheid of angsten kunnen problemen geven als ze niet weten hoe ze hier mee om kunnen gaan. Of ze hebben iets moeilijks meegemaakt zoals bijvoorbeeld een echtscheiding. Ook andere situaties kunnen er voor zorgen dat een kind in een moeilijke fase zit. Dit kunnen vervelende problemen zijn voor de vrijheidsbeleving van het kind.

Je wilt toch dat je kind zich vrij voelt! Dat hij het probleem oplost en handvatten aangereikt krijgt zodat het vrij kan bewegen in zijn of haar systeem. Zodat het kind zich vrij en sterk voelt en een keuze kan maken hoe het op zijn of haar unieke manier wil reageren.

“HET VRIJE KIND”
Praktijk voor integratieve kindertherapie.
Kortdurende therapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Het Vrije Kind is onderdeel van Kindertherapie Aalsmeer