Waarom kortdurende therapie?

De duur van de therapie zal liggen tussen de 5 en 15 sessies van een uur. Vooraf en na iedere 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats.

De belangrijkste motivatie om de therapie zo snel mogelijk te laten verlopen ligt bij het kind. De verschillende levensfasen volgen elkaar snel op. Elke nieuwe fase vraagt alle aandacht en energie van het kind. Als er een probleem optreedt in een fase en het kind kan dit met behulp van de therapie oplossen, dan kan het kind zich ten volle wijden aan de nieuwe levensfase, die daardoor veel gemakkelijker wordt doorlopen.

Hiermee voorkom je dat het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. En waarom zal je een kind lang in therapie nemen als het ook kort kan!